Info blog

| Geen categorie | 19 januari 2014

Op deze pagina vindt u een overzicht van leuke artikelen geplaatst door kringloopwinkels en aanbieders van gratis of tweedehands spullen en diensten. Wilt u zelf een leuk artikel (inclusief tekstlink!) plaatsen op deze pagina? Neem dan contact op via info @ kringlooptekoop.nl

2,023 totaal aantal keer bekeken, 1 vandaag

Definitie Kringloopcentrum

| Geen categorie | 19 januari 2014

Bron: Wikipedia.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopcentrum

Een kringloopcentrumkringloopwinkelkringloopbedrijf of – in België - kringwinkel is een organisatie die het hergebruik van goederen verzorgt.

Kringloopcentrum Amersfoort

Kringloopbedrijven zijn vanaf de jaren 80 van de twintigste eeuw ontstaan om de afvalstroom van vaak nog goede zaken te beperken en hergebruik te bevorderen. Dit mede onder invloed van het inzicht dat hergebruik van producten of artikelen de meest hoogwaardige vorm van afvalverwerking is. Sommige kringloopwinkels zijn zo groot dat het complete warenhuizen zijn voor meubels, kleding, huisraad, boeken, elektronica, speelgoed en meer. In de grote steden zijn de kringloopbedrijven vaak zeer groot en gespecialiseerd. Zij hebben vaak diverse winkels voor bijvoorbeeld boeken, kleding, curiosa, elektronische apparatuur, meubels, huisraad en gebruikte fietsen.

Een kringloopwinkel kan onder een stichting vallen maar ook onder een bedrijf. Het grote verschil is dat een stichting meestal een specifiek doel probeert te verwezenlijken en de gemaakte winst gebruikt voor een ideële of sociale doeleinden; een bedrijf mag de winst uitkeren aan zijn eigenaars, aandeelhouders of dergelijk.

Een kringloopbedrijf zamelt spullen in die nog bruikbaar zijn. Het selecteert, sorteert en repareert de goederen vervolgens en verkoopt hetgeen daarvoor geschikt is in één of meer winkel(s). De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt om kosten te bestrijden, werkgelegenheid te creëren en het milieu te verbeteren. Sommige kringloopcentra hebben zich bovendien ten doel gesteld om financieel bij te dragen aan maatschappelijke projecten dichtbij of verder weg.

Definitie

Kringloopcentra moeten niet verward worden met tweedehandswinkels. Tweedehandswinkels kopen hun goederen in, kringloopcentra bevoorraden zich met goederen die door mensen zijn afgedankt en die voor niets ter beschikking worden gesteld. Deze worden vaak aan huis opgehaald. In het kringloopcentrum worden ze vervolgens gesorteerd, gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze in de kringloopwinkel weer aangeboden. Voor gebruikte zaken kan men ook terecht in een weggeefwinkel.

Soms wordt de term “kringloopbedrijf” op een andere manier gebruikt: het betreft dan een bedrijf dat afvalstoffen inzamelt die kunnen dienen als grondstoffen. Hier is sprake van hergebruik van materiaal (recyclage), zoals oud papier, metalen, textiel. Ook schillen die kunnen worden ingezet als veevoer kunnen hieronder worden gerekend.

Doelstelling

De kringloopbedrijven en kringloopcentra hebben een dubbele doelstelling:

  • het verzamelen van herbruikbare spullen om ze in de kringwinkels voor een zachte prijs te verkopen. Zo helpen ze financieel kansarmen aan goedkope basisuitrusting voor hun huishouden en bevorderen ze het hergebruik van goederen;
  • het tewerkstellen van (laag-)geschoolden bij het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van de goederen.
  • Het milieu helpen. Doordat de kringwinkel werkt met goederen die hergebruikt worden wordt het milieu veel minder belast.

Status en maatschappelijke rol

Onder invloed van veranderde wetgeving over het afval is de rol van kringloopcentra ten opzichte van de plaatselijke gemeenten veranderd. Die gemeenten kregen bij wet de verplichting om een norm te halen voor wat betreft het inzamelen van o.a. oud papier en textiel. Kringloopcentra konden daarin hun bijdrage leveren, zoals ze ook een bijdrage leverden in het ophalen van herbruikbaar afval en later ook van Wit- en Bruingoed (WEB). Doordat kringloopcentra deze rol hebben gebruikt in onderhandelingen met overheden is het nu zo dat veel kringloopcentra door gemeenten worden betaald voor hun diensten.

Tegenwoordig zijn veel kringloopcentra actief in de wereld van de re-integratie. Het kringloopwerk – veelal eenvoudig – leent zich goed voor het trainen van basis-arbeidsvaardigheden. Vandaar dat meer en meer wordt geprobeerd om ook uit deze hoek geld te genereren om ook op dit vlak professioneler te kunnen gaan werken.

Nederland en België

In Nederland zijn 54 kringloopbedrijven georganiseerd in de brancheorganisatie BKN, de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, gevestigd te Velp. Die bedrijven exploiteren in totaal ca. 175 kringloopwinkels, verspreid over het gehele land. In deze bedrijven vinden in totaal meer dan 1000 personen betaalde werkgelegenheid. Daarnaast zijn er in kringloopbedrijven ook leer-/werkprojecten voor werklozen en werken er vrijwilligers.
Bovendien zijn er veel kringloopcentra die samenwerken met zowel allerlei vormen van onderwijs, als de reclassering. Overigens bestaan er ook nog een aantal vergelijkbare bedrijven en winkels die niet zijn aangesloten bij de BKN. Dit betreft veelal initiatieven uit kerkelijke hoek.

In Vlaanderen zijn er 35 kringloopcentra, die samen een 100 kringwinkels beheren (2005). Deze kringloopcentra hebben een dubbele doelstelling:

  • Verzamelen van herbruikbare spullen om ze in de kringwinkels voor een zachte prijs te verkopen. Zo helpen ze kansarmen aan goedkope basisuitrusting voor hun huishouden.
  • Tewerkstelling van (laag-)geschoolden bij het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van de goederen. De kringwinkels in Vlaanderen zijn een onderdeel van de sociale economie. De meeste kringwinkels zijn een sociale werkplaats.

2,066 totaal aantal keer bekeken, 1 vandaag

Branchevereniging BKN

| Geen categorie | 19 januari 2014

Bron: BKN http://www.kringloopwinkels.nl/

Rond 1980 zijn de eerste kringloopwinkels opgericht. In eerste instantie bedoeld om mensen met een kleinere portemonnee de kans te bieden om tegen lage prijzen meubels, kleding en boeken te kopen. Ook was een kringloopwinkel een plek waar veel mensen werkten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Dertig jaar later is (sociale) werkgelegenheid nog steeds een belangrijke doelstelling van de meeste kringloopwinkels, in ieder geval van de winkels die aangesloten zijn bij de BKN.

In de branche werken zo’n 8000 mensen, waarvan het overgrote deel een afstand heeft tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat kan zijn omdat ze langdurig werkloos of gehandicapt zijn of moeten re-integreren na een gevangenisstraf. Ook werken er veel vrijwilligers in kringloopwinkels. Veel mensen uit deze doelgroep blijven lange tijd in een kringloopwinkel werken waarna ze een (vaste) baan vinden in of buiten de kringloop.

Ook het milieuaspect is erg belangrijk in de kringloopbranche: door producthergebruik zorgt de branche er voor dat er minder afval geproduceerd wordt en er daardoor ook minder afval verbrand of gestort hoeft te worden. De huidige kringloopwinkels zijn vaak moderne, professionele bedrijven. Er komt een breder publiek, dat het vaak leuk vindt om te ‘snuffelen’ in de winkel. Het aanbod is ook groter geworden en daarmee zijn kringloopwinkels vaak echte tweedehands warenhuizen.

2,061 totaal aantal keer bekeken, 1 vandaag

  • Er zijn momenteel geen populaire reacties.